Wolne:

Zarezerwowane:

Sprzedane:

Lista mieszkań

BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
A1 parter 1 2 39.46 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 parter 2 2 43,78 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 parter 3 1 25,86 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 parter 4 3 61,74 m2 Wolne Pobierz Więcej
A1 parter 14 3 61,74 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
A1 parter 15 1 25,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 parter 16 2 43,73 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 parter 17 2 39,46 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
A1 1 5 2 39,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 1 6 2 43,66 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 1 7 2 45,80 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 1 8 2 35,84 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 1 18 2 39,00 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 1 19 2 45,80 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 1 20 2 43,68 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 1 21 2 39,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
A1 2 9 2 39,28 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 2 10 3 64,30 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 2 11 3 59,43 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
A1 2 22 3 61,80 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 2 23 3 64,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 2 24 2 39,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
A1 3 12 4 76,86 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 3 13 3 58,46 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 3 25 3 58,75 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A1 3 26 4 76,89 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
A2 parter 27 3 61,74 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 parter 28 1 25,86 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 parter 29 2 43,78 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 parter 30 2 39,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 parter 43 2 39,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 parter 44 3 70,29 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
A2 parter 45 3 61,74 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
A2 1 31 2 35,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 1 32 2 45,78 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 1 33 2 43,65 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 1 34 2 39,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 1 46 2 39,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 1 47 2 43,68 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 1 48 2 45,62 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 1 49 2 39,09 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
A2 2 35 3 59,44 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 2 36 3 64,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 2 37 2 39,44 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 2 50 2 39,44 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 2 51 3 64,27 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 2 52 3 61,79 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
A2 3 38 3 59,14 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 3 39 4 64,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 3 40 2 39,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 3 53 2 39,21 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 3 54 3 64,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 3 55 3 61,47 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
A2 4 41 3 58.52 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 4 42 4 76.88 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 4 56 4 76.88 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
A2 4 57 3 58.75 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
B1 parter 1 2 39,48 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 parter 2 2 43,78 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 parter 3 1 25,86 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 parter 4 3 61,74 m2 Wolne Pobierz Więcej
B1 parter 17 3 61,74 m2 Wolne Pobierz Więcej
B1 parter 18 1 25,87 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 parter 19 2 43,73 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 parter 20 2 39,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
B1 1 5 2 39,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 1 6 2 43,66 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 1 7 2 45,73 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 1 8 2 35,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 1 21 2 39,01 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 1 22 2 45,75 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 1 23 2 43,68 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 1 24 2 39,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
B1 2 9 2 39,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 2 10 3 64,28 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 2 11 3 59,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 2 25 3 61,79 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 2 26 3 64,27 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 2 27 2 39,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
B1 3 12 2 39,12 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 3 13 3 64,30 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 3 14 3 59,16 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 3 28 3 61,48 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 3 29 3 64,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 3 30 2 39,23 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
B1 4 15 4 76,84 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 4 16 4 58,51 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 4 31 3 58,73 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B1 4 32 4 76,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
B2 parter 33 3 61,74 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 parter 34 1 25,86 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 parter 35 2 43,78 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 parter 36 2 39,48 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 parter 49 2 39,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 parter 50 3 70,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 parter 51 3 61,74 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
B2 1 37 2 35,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 1 38 2 45,73 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 1 39 2 43,65 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 1 40 2 39,44 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 1 52 2 39,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 1 53 2 43,68 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 1 54 3 45,55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 1 55 2 39,01 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
B2 2 41 3 59,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 2 42 3 64,28 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 2 43 2 39,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 2 56 2 39,44 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 2 57 3 64,27 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 2 58 3 61,81 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
B2 3 44 3 59,16 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 3 45 3 64,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 3 46 2 39,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 3 59 2 39,23 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 3 60 3 64,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 3 61 3 61,48 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
B2 4 47 3 58,51 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 4 48 4 76,84 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 4 62 4 76,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
B2 4 63 4 58,74 m2 Sprzedane Pobierz Więcej